Kennismakingsgesprek

Er kunnen meerdere redenen zijn waarom er behoefte is aan een gesprek met een uitvaartverzorger. Zowel in een situatie van ziekte die ongeneeslijk blijkt, als oriëntatie op mogelijkheden voor een gepast afscheid.

Praten over de dood en uitvaartwensen is niet voor iedereen even gemakkelijk. Daarom kan het geruststellend zijn om te weten dat er altijd ruimte is voor een oriënterend gesprek met Bo.
Zij kan met u, en eventueel ook met andere betrokkenen, luisteren, richting geven en adviseren. Vrijblijvend komt Bo bij u aan tafel om een en ander in kaart te brengen en op papier te zetten. Na afloop ontvangt u een kostenindicatie gebaseerd op uw persoonlijke wensen.

In een mooie bewaarbox blijft alles wat gezegd moest worden bewaard. Andere belangrijke documenten voegt u zelf toe. Zodat alle informatie op één plek te vinden is. Een fijn gevoel voor iedereen die betrokken is.